FAQs Complain Problems

७८/७९

राेजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्नेकार्य स्थगित गरिएकाे सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

भिडियाे डकुमेन्ट्री तयारी सम्बन्धी स्वीकृत भएको सूचना ।

डकुमेन्ट्री भिडियो तयारीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना तथा छनौट मापदण्ड २०७८

दस्तावेज: