FAQs Complain Problems

सूचना

७८/७९

भिडियाे डकुमेन्ट्री तयारी सम्बन्धी स्वीकृत भएको सूचना ।

डकुमेन्ट्री भिडियो तयारीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना तथा छनौट मापदण्ड २०७८

दस्तावेज: 

११० औँ गाउँ कार्यपालिका बैठमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।