FAQs Complain Problems

७८/७९

११० औँ गाउँ कार्यपालिका बैठमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

गरिब परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको लागि गरिब परिवारको प्रारम्भिक सूची

दस्तावेज: 

१० औँ गाउँसभामा उपस्थितिको लागि पत्र तथा कार्य सूची