FAQs Complain Problems

७८/७९

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । भैरव मा.वि. खोर पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माण

दस्तावेज: 

शिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना । भैरव मा.वि. खोर ल्यापटप र विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री खरिद कार्य

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

दस्तावेज: