FAQs Complain Problems

वार्ड न. १

वडा पदाधिकारी

सि न नाम थर पद फाेन नम्बर
ईन्द्र बहादुर थापा वडा अध्यक्ष

९८४८१२१५२४

धिरेन्द्र अधिकारी  वडा सदस्य

९८४५२२२१५२

बखत बहादुर बस्नेत  वडा सदस्य ९८४८११६५५१
काैशिला थापा  वडा सदस्य ९८६९८७२८८६७
विष्णा कुमारी नेपाली  वडा सदस्य ९८०४५०४५४७
महालक्ष्मी अधिकारी वडा सचिव ९८४४८१५४६२
भवानि अधिकारी प्रशासन सहायक ९८४८१६६७७७
शुरेन्द्र खड्का पशु प्राविधिक ९८६८०३२०६०
Population: 
३१३४
Ward Contact Number: 
९८४८१२१५२४