FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको १४ औँ बैठक सम्बन्धमा ।

८०/८१ 06/14/2024 - 12:04

कार्यपालिका बैठक-१२/२०८०/८१ मा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

८०/८१ 05/02/2024 - 17:50

गाउँ कार्यपालिकाको १०/२०८०-०८१ बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

८०/८१ 02/22/2024 - 19:24

गाउँ कार्यपालिका बैठक - ७/२०८०/०८१

८०/८१ 01/13/2024 - 11:45

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः ०४/२०८०/०८१

८०/८१ 01/02/2024 - 08:37 PDF icon meeting- ४.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः ०३/२०८०/०८१

८०/८१ 01/02/2024 - 08:37 PDF icon meeting -३.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः ०२/२०८०/०८१

८०/८१ 01/02/2024 - 08:36 PDF icon meeting -२.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः ०१/२०८०/०८१

८०/८१ 01/02/2024 - 08:36 PDF icon meeting - १.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः १९/२०७९/०८०

७९-८० 01/02/2024 - 08:14 PDF icon meeting - १९.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः १८/२०७९/०८०

७९-८० 01/02/2024 - 08:13 PDF icon meeting - १८.pdf

Pages