FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदीजन्य पदार्थ विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना ।

७९-८० 09/22/2022 - 11:35

वडा कार्यालय र जुम्लाकाफल सडकको बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 09/20/2022 - 10:59

खानेपानी सम्बन्धी बाेलपत्र आह्वानकाे सुचना २०७९।८०

७९-८० 09/19/2022 - 18:42 PDF icon IMG_20220919_0001.pdf

बार्षिक खरिद योजना २०७९.०८०

७९-८० 09/17/2022 - 14:52 PDF icon बार्षिक खरिद योजना २०७९.०८०.pdf

शिलवन्दी दरभाउत्र आह्वानको सूचना । वडा नं. २ र ४ ।।

७८/७९ 06/02/2022 - 11:13 PDF icon CamScanner 06-02-2022 11.03.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । मिनि स्टेडियम ।।

७८/७९ 05/24/2022 - 13:12 PDF icon खेलमैदान शिलवन्दी दरभाउपत्र सूचना ।.pdf

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 05/06/2022 - 11:39 PDF icon CamScanner 05-06-2022 11.25.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । भैरव मा.वि. खोर पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माण

७८/७९ 05/03/2022 - 21:18 PDF icon CamScanner 05-03-2022 21.10 (1).pdf

शिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना । भैरव मा.वि. खोर ल्यापटप र विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री खरिद कार्य

७८/७९ 05/03/2022 - 21:17 PDF icon CamScanner 05-03-2022 21.10.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७८/७९ 04/29/2022 - 09:01 PDF icon CamScanner 04-29-2022 08.58.pdf

Pages