FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका १०-२०७९/०८० बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

७९-८० 03/06/2023 - 17:22 PDF icon का पा बैठक पत्र १०.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयहरुः ९-२०७९/०८०

७९-८० 03/06/2023 - 17:16 PDF icon का पा बैठक ९.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयहरुः ८-२०७९/०८०

७९-८० 03/06/2023 - 17:14 PDF icon का पा बैठक ८.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः ७-२०७९/०८०

७९-८० 03/06/2023 - 17:00 PDF icon meeting - ७.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः ६-२०७९/०८०

७९-८० 03/06/2023 - 16:59 PDF icon meeting - ६.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरुः ५-२०७९/०८०

७९-८० 03/06/2023 - 16:58 PDF icon meeting - ५.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयः ४-२०७९/०८०

७९-८० 03/06/2023 - 16:56 PDF icon meeting - ४.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकः ३-२०७९/०८०

७९-८० 03/06/2023 - 16:55 PDF icon meeting - ३.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ९ औँ बैठक ।

७९-८० 02/26/2023 - 18:22 PDF icon गाउँ का पा बैठक ९.pdf

गाउँसभाको १२ औँ अधिवेशन बैठक आह्वान सम्बन्धमा ।

७९-८० 02/22/2023 - 12:17 PDF icon गाउँसभा १२ औँ अधिवेशन.pdf

Pages