FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलवन्दी दरभाउपत्र-कम्प्युटर प्रिन्टर र ल्यापटप खरिद कार्य ।

दस्तावेज: 

शिलवन्दी दरभाउत्र आह्वानको सूचना । वडा नं. २ र ४ ।।

दस्तावेज: 

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । मिनि स्टेडियम ।।

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: