FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

निर्माण कार्यको कार्यादेश दिइएको सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना । चक्रपथ र नाउलीकान्ला ढकार

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा विक्री वितरणको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना- भैरव मा.वि. खोर