FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

पुन बाेलपत्र आह्वानकाे सुचना ।

दस्तावेज: 

बाेलपत्र आह्वानको सुचना रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा विक्री वितरण गरी आय संकलन गर्ने कार्यकाे ठेक्का बन्दाेवस्त सम्बन्धि सुचना ।

दस्तावेज: