FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ३ नं. वडा कार्यालय।सहडे खापा। साईमेला खापा

दस्तावेज: 

आन्तरिक आय संकलन २०७९.०८० ठेक्का सूचना पुनः प्रकाशित।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय । स्टेडियम।७नं. वड कार्यालय।जुम्लाकाफल थुवा सडक

दस्तावेज: 

पुनः बोलपत्र आह्वानको सूचना अडेरीपाल्त मूलपानी खा पा

दस्तावेज: