FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

कम्प्युटर प्रिन्टर र स्क्यानर खरिद सम्वन्धी पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सुचना ।

दस्तावेज: 

वडा कार्यालयका लागि कम्प्युटर प्रिन्ट खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानकाे सुचना ।

दस्तावेज: 

कम्प्युटर प्रिन्टर र स्क्यानर खरिद सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना