FAQs Complain Problems

सूचना

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको ७६ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 17:57 PDF icon 76.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ७५ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 17:56 PDF icon 75.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ७३ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 16:03 PDF icon 73.pdf

गाउँ कार्यपालिका ७४ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 15:59 PDF icon 74.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ७२ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 15:56 PDF icon 72.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ७१ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 15:53 PDF icon 71.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ७० औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 15:42 PDF icon 70.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ६९ औँ बैठकको निर्णय

७८/७९ 01/24/2022 - 15:40 PDF icon 69.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक स‌ख्या ६८ निर्यणहरु

७७/७८ 04/16/2021 - 12:53 PDF icon meeting - 68.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक स‌ख्या ६७ निर्यणहरु

७७/७८ 04/16/2021 - 12:49 PDF icon meeting - 67.pdf

Pages