FAQs Complain Problems

सूचना

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४७ निर्णयहरु।

७५/७६ 06/06/2019 - 11:12 PDF icon 47.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४६ निर्णयहरु।

७५/७६ 06/06/2019 - 11:08 PDF icon 46.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४५ निर्णयहरु।

७५/७६ 06/06/2019 - 10:56 PDF icon 45 (2).pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४४ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 16:42 PDF icon 44.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४३ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 16:35 PDF icon 43.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४२ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 16:25 PDF icon 42.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४१ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 16:03 PDF icon 41.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४० का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 14:26 PDF icon 40.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ३९ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 14:15 PDF icon 39.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ३८ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 13:52 PDF icon 38.pdf

Pages