FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको तेस्रो बैठक सम्बन्धमा ।

७८/७९ 06/19/2022 - 16:45

गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठक २०७९

७८/७९ 05/29/2022 - 19:39

गाउँ कार्यपालिका १०७ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:32 PDF icon 107.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०६ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:30 PDF icon 106.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०६ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:29 PDF icon 106.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०५ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:29 PDF icon 105.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०४ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:28 PDF icon 104.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०३ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:27 PDF icon 103.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०२ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:27 PDF icon 102.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०१ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:25 PDF icon 101.pdf

Pages