FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयः ४-२०७९/०८०

७९-८० 03/06/2023 - 16:56 PDF icon meeting - ४.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकः ३-२०७९/०८०

७९-८० 03/06/2023 - 16:55 PDF icon meeting - ३.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ९ औँ बैठक ।

७९-८० 02/26/2023 - 18:22 PDF icon गाउँ का पा बैठक ९.pdf

गाउँसभाको १२ औँ अधिवेशन बैठक आह्वान सम्बन्धमा ।

७९-८० 02/22/2023 - 12:17 PDF icon गाउँसभा १२ औँ अधिवेशन.pdf

गाउँसभाको १२ औँ अधिवेशन आह्वान सम्बन्धमा ।

७९-८० 02/22/2023 - 12:15 PDF icon गाउँसभा १२ औँ अधिवेशन.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा ।

७९-८० 02/10/2023 - 19:18 PDF icon CamScanner 02-10-2023 19.14.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयः बैठक संख्याः-०२/२०७९/०८०

७९-८० 12/25/2022 - 15:05 PDF icon meeting - ४.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयः बैठक संख्याः-०३/२०७९/०८०

७९-८० 12/25/2022 - 15:05 PDF icon meeting - ३.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयः बैठक संख्याः-०२/२०७९/०८०

७९-८० 12/25/2022 - 15:00 PDF icon meeting - २.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयः बैठक संख्याः- ०१/२०७९/०८०

७९-८० 12/25/2022 - 14:59 PDF icon meeting - १.pdf

Pages