FAQs Complain Problems

सूचना

बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेखकाे आ‍.व ०७८/०७९ लागि मिति २०७८।०३।१० गते पेश भएकाे वजेट वक्त्तव्य ।