FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

उत्कृष्ट सिकाइ उपलब्धि भएका विधालयलाइ सिकाइ सुध्ढीकरण तथा ताेकिएकाे सुचाका‌ककाे अाधारमा कार्य सम्पादन सम्पत्र गर्ने विधालयलाइ कार्य सम्पादन अाधारित अनुदान

छात्रवृती वितरण सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सुचिकरण विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा र

दस्तावेज: 

भगवतीङमाइ गाउँपालिकाकाे चालु आ.व. २०७६/०७७ मा प्रकाशित पहिलाे चाैमासिक स्वत प्रकाशन ।

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिका संस्कृती झल्काउने भिडियोहरु ।