FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

करार सेवामा जनशत्ती भर्ना गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

विषय : प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायकको छोटाे सूची प्रकाशित गरिएको सम्वन्धमा ।

नदीजन्य उत्खनन , स‌कलन तथा विक्री गरी आन्तरीक आय स‌कलन गर्न डाँक बढाबढ सुचना ।

दस्तावेज: