FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य संस्थाहरुकाे लागि औषधी तथा उपकरणकाे शिलबन्दी आव्हानकाे सुचना ।

दस्तावेज: 

गाउँसभामा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

आ‍.ब २०७६।०७७ काे वार्षिक विद्यालय प्रगति विवरण पेस गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

२०७७ सालमा सञ्चालन हुने आधारभुत शिक्षा कक्षा ८ परीक्षामा सहभागी हुनका लागि फारम भर्ने भराउने सम्बन्धी सूचना ऽ

दस्तावेज: