FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

लिखित परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक छनाेट प्रुकाशन गरिएकाे सम्बनधमा ।

दस्तावेज: 

उधम विकास सहजकर्ता छनौटकाे अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: 

उधम विकास सहजकर्ता छनौटको लागि संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्वन्धी सूचना