FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

उतकृष्ट सिकाई उपलब्धि भएका विधालयलाई कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानका लागि इच्छुक विधालयलहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

सेवा करारद कर्मचारी लिन सम्बन्ध सुचना ।

दस्तावेज: 

लेखा परीक्षण सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

पगनाथ स्वास्थ्य चाैकी भवन निर्माणकाे शिलबन्दी बाेलपत्र आव्ह्यनकाे सुचना ।

दस्तावेज: