FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका

७८/७९ 11/03/2021 - 16:51 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम पु्स्तिका.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट

७८/79 08/18/2021 - 19:13 PDF icon आन्तरिक श्रोत २०७८/०७९, PDF icon नेपाल सरकार-राजश्वक बाँडफाँड २०७८/०७९, PDF icon नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार -अन्य श्रोत २०७८/०७९, PDF icon नेपाल सरकार-वित्तीय समानीकरण अनुदान २०७८/०७९, PDF icon नेपाल सरकार-सशर्त/विशेष/समपुरक अनुदान २०७८/०७९, PDF icon प्रदेश सरकार-सबै श्रोत २०७८/०७९

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/25/2021 - 20:26 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७८_।०७९.pdf

भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेखकाे आ‍.व ०७८/०७९ लागि मिति २०७८।०३।१० गते पेश भएकाे वजेट वक्त्तव्य ।

७८/७९ 06/25/2021 - 17:07 PDF icon बजेट वक्तव्य २०७८।०७९.pdf

खर्च सार्वजनिक तथा स‌क्षिप्त आय व्ययकाे विवरण्

७७/७८ 03/31/2021 - 11:46 PDF icon IMG_20210331_0001.pdf

खर्च सार्वजनिक तथा स‌क्षिप्त आय व्ययकाे विवरण

७७/७८ 12/25/2020 - 13:10 PDF icon IMG_20201225_0002.pdf, PDF icon IMG_20201225_0001.pdf

भगवतीमाई गाउँपालिकाकाे आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ वार्षिक विनियाेजन बजेट र खर्चकाे विवरण सराेकारवाला सबैकाे जानकारीकाे लागि खर्च सार्वजनिक गरिएकाे छ ।

७७/७८ 08/06/2020 - 15:53 PDF icon IMG_20200806_0002.pdf

भगवतीमाई गाउँपालिकाकाे बजेट निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 08/06/2020 - 11:10 PDF icon Budget Speech 2077.078(1).pdf

खर्च सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा ।

७६/७७ 03/22/2020 - 14:21 PDF icon IMG_20200322_0005.pdf, PDF icon IMG_20200322_0006.pdf

भगवतीमाई गाउँपालिकाको पशु सेवा केन्द्रको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६/७७

७६/७७ 12/04/2019 - 13:01 PDF icon bhagawatimai agriculture programme1.pdf

Pages