FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक बर्ष २०७६र२०७७ को बजेट बक्तव्य।

७५/७६ 06/03/2019 - 16:21 PDF icon final speech 2076_20190529114528.pdf

आ.ब २०७५।०७६ काे संस्कृति प्रबर्द्धनतर्फकाे बजेटलाई कार्यक्रमहरूमा विनियाेजन

७५/७६ 02/07/2019 - 15:14 PDF icon IMG_20190207_0006.pdf

आ.ब २०७५।०७६ काे युवा तथा खेलकुद बजेट तर्फका कार्यक्रमहरू

७५/७६ 02/07/2019 - 15:10 PDF icon IMG_20190207_0004.pdf

आ.ब २०७५।०७६ काे लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र समाजिक सुरक्षातर्फका कार्यक्रमहरू

७५/७६ 02/07/2019 - 15:08 PDF icon IMG_20190207_0005.pdf

गाउँपालिका स्थरिय कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम

७५/७६ 02/07/2019 - 15:04 PDF icon IMG_20190207_0001.pdf, PDF icon IMG_20190207_0002.pdf, PDF icon IMG_20190207_0003.pdf

तेस्राे गाउँसभाबाट शिक्षा तर्फ विनियाेजीत रकमकाे स्विकृत कार्यक्रम ।

७५/७६ 01/03/2019 - 22:34 PDF icon शिक्षातर्फकेा चालु खर्च.pdf

आ.ब. २०७५।०७६ सशर्त अनुदान तर्फकाे कार्यतक्रम।

७५/७६ 01/03/2019 - 22:29 PDF icon bhagawatimai conditional grant.pdf

आ.ब. २०७५।०७६ काे पुजीगत तर्फकाे खर्च ।

७५/७६ 01/03/2019 - 22:24 PDF icon pujigat.pdf

आ.व २०७६।०७६ काे चालु तर्फ खर्चकाे अनुमान तपसिल बमाेजिम रहेकाे छ ।

७५/७६ 01/02/2019 - 16:37 PDF icon Recurrent.pdf

भगवतीमाई गाउँपालिकाको बजेट नीति तथा कार्यक्रम २०७५।०७६

७५/७६ 01/02/2019 - 16:10 PDF icon Budget Speech 2075.076.pdf

Pages