FAQs Complain Problems

सूचना

७७/७८

परिक्षा कार्यक्रम समवन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

कम्प्युटर प्रिन्टर र स्क्यानर खरिद सम्वन्धी पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

दस्तावेज: 

प्राविधिक तर्फ एक गाउँ एक प्राविधिक र पशु प्राविधिक अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

लिखित परिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिका संस्कृती झल्काउने भिडियोहरु ।