FAQs Complain Problems

सूचना

७८/७९

गाउँ कार्यपालिकाको ११३ औँ बैठकमा उपस्थित हुने बारे ।

प्रस्ताव पेश गर्न स्थगित गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । सामुदायिक स्वा.के. वडा नं. ०६

दस्तावेज: 

बोलपत्र आह्वानको सूचना भैरव मा.वि. खोर भवन निर्माण

दस्तावेज: