FAQs Complain Problems

सूचना

वार्ड न. १

वडा पदाधिकारी

सि न नाम थर पद फाेन नम्बर
मान बहादुर बुढा वडा अध्यक्ष

9869654530

बाल बहादुर थापा वडा सदस्य

9868319377

क्षेत्र बहादुर थापा वडा सदस्य 9848196976
शुशिला वि क वडा सदस्य 9864350931
भवानि अधिकारी प्रशासन सहायक 9848166777
शुरेन्द्र खड्का पशु प्राविधिक 9868032060
Ward Contact Number: 
9869654530