FAQs Complain Problems

जग्गा नामसारी सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष,वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१००
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन,निवेदककाे नागरिताकाे प्रतिलिपि,जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र मृत्यु दर्ता,नाता प्रमाणितकाे प्रतिलिपि