FAQs Complain Problems

विवाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन सम्म निशुल्क,त्याे भन्दा पछि रू २०० र प्रतिलिपीको रु ५००
आवश्यक कागजातहरु: 

नागरिताकाे प्रतिलिपि र सुचना फारम