FAQs Complain Problems

छुट जग्गा दर्ता सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष,वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
एक राेपनी रू ५०००/- साे भन्दा माथि प्रति राेपनी रू ५००
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन,निवेदककाे नागरिताकाे प्रतिलिपि, जग्गा नाप  नक्सा भएकाे प्रमाणिकाे प्रतिलिपि सहित अन्य विवरण