FAQs Complain Problems

७९-८०

गाउँ कार्यपालिकाको १० औँ बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ९ औँ बैठक ।

पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । मिनि स्टेडियम र चक्रपथ खण्ड

गाउँसभाको १२ औँ अधिवेशन बैठक आह्वान सम्बन्धमा ।