FAQs Complain Problems

७९-८०

"सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता कार्यक्रम SUSWA" सेवा करारमा जनशक्ति पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

चालु आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक अवधिको स्वतः प्रकाशन

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । पार्किङ्ग स्थल निर्माण र फ्लोरिङ्ग कार्य ।

दस्तावेज: