FAQs Complain Problems

७६/७७

साना सिचाइ कार्यत्रम अन्तर्गत सिचाइ पाेखरी निमार्णमा ५० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिका बैठक स‌ख्या ५८ निर्यणहरु

दस्तावेज: 

पाँचाै गाउँसभाका निर्णयहरु

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिकाकाे विनियोजन एेन २०७६