FAQs Complain Problems

७८/79

पुस्तकालय शिक्षण सिकाईमा ICT काे प्रयाेग र विज्ञान प्रयाेगशाला सञ्चालन गर्न ईच्छुक विधालयहरुलाई कार्यत्रम प्रस्ताव पेश सम्वन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

नागुना, पुरानपानी, पातिविसाँ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनावडा नं। ०६

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को यथार्थ आय तथा व्यय सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: