FAQs Complain Problems

व्यवसाय दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
व्यवसायकाे पकृति अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन,नागरिता,व्यवसायकाे जग्गा धनि पुर्जा वा घर भाडा सम्झाैता