FAQs Complain Problems

वडा न‌‌ ४

वडा पदाधिकारी

सि न नाम थर पद फाेन नम्बर
देवलाेक अधिकारी वडा अघ्यक्ष  
नरेन्द्र बहादुर वली वडा सदस्य ९८५८०८८०९८
रमेश थापा वडा सदस्य ९८४४८९२८३४
कला विक  वडा सदस्य ९८०३६७०८६
बालसरा कामी  वडा सदस्य  
कृष्ण बहादुर शाहि वडा सचिव 9868073947
Population: 
३८०५
Ward Contact Number: 
९८६४७९५३०३