FAQs Complain Problems

घर नक्सापास

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१५ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रविधिक शाखा,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
नयाँ ४ ब.फि./पुरानाे ८ ब.फि.
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन,वडा कार्यालयकाे सिफारिस,नागरिताकाे प्रतिलिपि,ज.ध.प्र.पुकाे प्रतिलिपि चारकिल्ला खुलेकाे कागजात,मालपाेत वा एकिकृत सम्पति कर तिरेकाे नक्सा,जग्गाकाे ब्लु प्रिन्ट नक्सा र ट्रेस नक्सा।घरकाे प्रस्तावित नक्सा,घरकाे प्राविधिक शुपरिवेक्षककाे शै याे र ई का दर्ता प्र.प