FAQs Complain Problems

घर जग्गा मुल्याकंन,आयस्राेत प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष,वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
प्रति हजार रू १ /-
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन,प्रविधिककाे सिफारिस,नागरिताकाे प्रतिलिपि,ज.धु.प्र.पुकाे प्रतिलिपि,नक्सापास आयस्राेत खुल्ने कागजात