FAQs Complain Problems

७६/७७

NEGRP Minimun Package कार्यान्वयन सम्बन्धमा र

दस्तावेज: 

दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएकाे सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

बैक खाताहरु परिवर्तन भएकाले जानकारीकाे लागि

दस्तावेज: 

उत्कृष्ट सिकाइ उपलब्धि भएका विधालयलाइ सिकाइ सुध्ढीकरण तथा ताेकिएकाे सुचाका‌ककाे अाधारमा कार्य सम्पादन सम्पत्र गर्ने विधालयलाइ कार्य सम्पादन अाधारित अनुदान