FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

छात्रवृती वितरण सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सुचिकरण विवरण प्रकाशित गरिएकाे सम्बन्धमा र

दस्तावेज: 

भगवतीङमाइ गाउँपालिकाकाे चालु आ.व. २०७६/०७७ मा प्रकाशित पहिलाे चाैमासिक स्वत प्रकाशन ।

दस्तावेज: 

तरकारी व्यवसायीलाइ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिका संस्कृती झल्काउने भिडियोहरु ।