FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएकाे सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना ।

दस्तावेज: 

बाेलपत्र आह्वानको म्याद थप सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउपालिका खानेपानी अायाेजनाकाे बाेलपत्र आह्वानको म्याद थप सम्बन्धी सुचना

भगवतीमाई गाउँपालिका संस्कृती झल्काउने भिडियोहरु ।