FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

भगवतिमाई गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पर्ण विधालयको विभिन्न सिर्शकहरुमा निकासा भुक्तानी गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

हलुका सवारी चालक आवश्यकता सम्बन्धी सुचनाको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिका आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा, २०७५ को नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा ।

भगवतीमाई गाउँपालिका संस्कृती झल्काउने भिडियोहरु ।