FAQs Complain Problems

सूचना

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खर्च सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा ।

७६/७७ 03/22/2020 - 14:21 PDF icon IMG_20200322_0005.pdf, PDF icon IMG_20200322_0006.pdf

भगवतीमाई गाउँपालिकाको पशु सेवा केन्द्रको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६/७७

७६/७७ 12/04/2019 - 13:01 PDF icon bhagawatimai agriculture programme1.pdf

भगवतीमाई गाउँपालिकाको वार्षिक कृषि विकास कार्यक्रम २०७६/७७

७६/७७ 12/04/2019 - 12:59 PDF icon bhagawatimai agriculture programme.pdf

भगवतीमाई गाउँपालिकाकाे विनियोजन एेन २०७६

७६/७७ 12/01/2019 - 11:30 PDF icon भगवतीमाइ गाउँपािलकाकाे िविनयाेजन एेन २०७६.pdf

भगवतीमाई गाउँपालिकाकाे आर्थिक एेन २०७६

७६/७७ 12/01/2019 - 11:28 PDF icon भगवतीमाइ गाउँपािलकाकाे अार्थिक एेन २०७६ 8.pdf

भगवतीमाई गाउँपालिकाकाे आर्थिक एेन २०७६

७६/७७ 12/01/2019 - 11:28

आ‍ व २०७६/०७७ काे सशर्त अनुदान तर्फका कार्यक्रमहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 11:24 PDF icon बजेट तथा कार्यत्रम ०७६।०७७ -7.pdf

आ‍ व २०७६/०७७ काे वार्षिक विकास कार्यक्रम

७६/७७ 12/01/2019 - 11:23 PDF icon बजेट तथा कार्यत्रम ०७६।०७७ -6.pdf

आ‍ व २०७६/०७७ काे शीर्षकगत कार्यक्रम

७६/७७ 12/01/2019 - 11:18 PDF icon बजेट तथा कार्यत्रम ०७६।०७७ -5.pdf

आ‍ व २०७६/०७७ काे वित्तीय व्यवस्था

७६/७७ 12/01/2019 - 11:16 PDF icon बजेट तथा कार्यत्रम ०७६।०७७ 4.pdf

Pages

भगवतीमाई गाउँपालिका संस्कृती झल्काउने भिडियोहरु ।