७५/७६

निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी शलवन्दी वाेलपत्रकाे आशयपत्र

दस्तावेज: 

तेस्राे गाउँसभाबाट शिक्षा तर्फ विनियाेजीत रकमकाे स्विकृत कार्यक्रम ।

आ.ब. २०७५।०७६ सशर्त अनुदान तर्फकाे कार्यतक्रम।

दस्तावेज: 

आ.ब. २०७५।०७६ काे पुजीगत तर्फकाे खर्च ।

दस्तावेज: