FAQs Complain Problems

सूचना

बजेट तथा कार्यक्रम

भगवतीमाई गाउँपालिकाकाे बार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम २०७७।०७८

दस्तावेज: 

खर्च सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिकाको पशु सेवा केन्द्रको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६/७७

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिकाको वार्षिक कृषि विकास कार्यक्रम २०७६/७७

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिका संस्कृती झल्काउने भिडियोहरु ।